Prosjekthjelp og grafisk design

– Holder du på med et fotografisk prosjekt du ønsker hjelp til å videreføre til et ferdig kvalitetsprodukt?
– Trenger du en visuell identitet som tydeliggjør deg og/eller ditt prosjekt for omverdenen?

Da trenger du en faglig solid samarbeidspartner som kan faget sitt fra bunnen av. Tone Solholm har lang fartstid som grafisk designer for små og store kunder, både private og offentlige. Hun har designet for et bredt kundespekter – eksempelvis fra kunst- og kulturliv, helsesektoren, statlige aktører og reiseliv. Hun har jobbet for fotografer, enkeltforetak, store bedrifter, profesjonelle og frivillige organisasjoner. I samarbeid med deg sørger hun for en visuell ramme som fremmer riktig innhold og budskap til din målgruppe, og alle valg i denne prosessen tas på bakgrunn av dette.

I oppstartsmøtet er målet er å bli kjent med deg og prosjektet. Bare ved inngående kjennskap til dette kan det tydeliggjøres i sin ferdige form, enten det skal bli en bok, en utstilling, en visuell identitet eller annet.

SKAL PROSJEKTET BLI EN BOK ELLER ANNET TRYKKET PRODUKT?
Da får du hjelp til
– bildeutvelgelse
– bilderekkefølge
– valg av papir og omslagsmateriale
– design (valg av konsept, layout, typografi)
– design av markedsføringsmateriell
– valg av trykkeri og innhenting av priser

SKAL PROSJEKTET BLI EN UTSTILLING?
Da får du hjelp til
– kuratering
– utstillingsdesign (hvordan henge bildene i lokalet, forslag til innramming, bildestørrelser, valg av papir, mm.)
– design av katalog og markedsføringsmateriell
– valg av trykkeri og innhenting av priser

TRENGER DU EN VISUELL IDENTITET?
Trenger du en visuell identitet til deg selv som profesjonell aktør, eller kanskje til prosjektet ditt? En visuell identitet sørger for at ikke bare førsteinntrykket stemmer, men også for et konsistent helhetsinntrykk over tid – og i alle kommunikasjonskanaler. På bakgrunn av ditt virke, verdier, målgruppe, visjon og mer utvikles en visuell identitet som fremmer nettopp dette. En visuell identitet kan være omfattende eller enkel, alt etter hvem kunde er og dennes behov.