Betingelser for deltagelse

Følgende betingelser gjelder alle arrangementer du melder deg på hos Kairos Workshops.
Ved å melde deg på våre arrangementer aksepterer du følgende:

PÅMELDING & BETALING

Påmelding er bindende.

Ved påmelding er betaling nødvendig for å registrere og sikre din plass. 

Enkelte workshops har to innbetalinger. Første- og andre delbetalingsbeløp står i så fall oppført på gjeldende arrangements informasjonsside. Dersom summen i sin helhet ikke er betalt i tide kan Kairos Workshops kansellere påmeldingen uten videre ansvar.

Din plass er sikret først når hele arrangementets avgift er registrert betalt.

 

AVBESTILLING & REFUSJON

Avbestilling må gjøres via e-post til post@kairosworkshops.com.

Avbestillingen og dens betingelser vil gjelde fra den datoen Kairos Workshops mottar e-posten.

Dersom du må avbestille, uansett grunn, og det er mer enn 60 dager til arrangementet starter, refunderes det innbetalte til Kairos Workshops, minus et administrasjonsgebyr på 4000 kr.

Om du må avbestille, uansett grunn, og det er 60 dager eller mindre til arrangementet starter, gis ingen refusjon. Vi oppfordrer deg til å prøve å finne en som kan ta din plass.

AVLYSNING & UTSETTELSE AV ARRANGEMENT

Kairos Workshops forbeholder seg rett til å avlyse og/eller utsette våre arrangementer grunnet for få deltakere, syke instruktører eller alvorlige uforutsette omstendigheter. 

Vi forbeholder oss også retten til å avlyse og/eller utsette våre arrangementer dersom omstendigheter oppstår som vi mener kan påvirke instruktørers/deltakernes helse, sikkerhet og velferd. 

Dersom et arrangement avlyses før start, med overnevnte som grunn, kan du velge mellom refusjon av innbetalt avgift eller bruke beløpet som kreditt mot framtidige Kairos Workshops-arrangementer tilsvarende samme beløp. 

Dersom et arrangement avlyses etter at det har startet vil du få refundert en sum tilsvarende den resterende tiden av arrangementet som ikke blir fullført. 

Kairos Workshops er ikke ansvarlig for refusjon av noen type av billetter, overnatting, mat, drikke, eller annet kjøpt av deltaker.

Enkelte av Kairos Workshops arrangementer holdes av flere instruktører. Dersom en eller flere av disse ikke kan delta på grunn av sykdom eller andre omstendigheter utenfor vår kontroll, kan Kairos Workshops velge, men forplikter seg ikke, til å gjennomføre arrangementet med færre eller én instruktører. Dette gir ikke rett til avbestilling eller refusjon.

PRISER

Prisene er basert på gjeldende kurser og tariffer og kan endres dersom omstendigheter utenfor Kairos Workshops kontroll inntreffer. Eksempel på dette kan være plutselige endringer på tredjeparts priser som påvirker vårt arrangement.

FORSIKRINGER

For å delta på Kairos Workshops arrangementer må du ha dine helse- og reiseforsikringer i orden. De må dekke personulykker og skader, medisinsk helsehjelp og hjemsendelseskostnader under arrangementet. Vi anbefaler også sterkt å kjøpe turavbestillingsforsikring / avbruddsforsikring. 

 

EGNETHET TIL Å DELTA

Kairos Workshops kan kun akseptere deltakere med adekvat fysisk og psykisk helse. Enhver tilstand som krever spesiell oppmerksomhet må rapporteres skriftlig samtidig med påmeldingen. Kairos Workshops kan ikke ta ansvar for spesielle dietter eller medisinske tilstander som trenger oppfølging. 

Ved påmelding bekrefter du at du ikke har fysiske, psykiske eller andre typer tilstander som vil skape fare for deg selv eller andre deltakere. Kairos Workshops forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å akseptere, ikke akseptere eller fjerne enhver deltaker på våre arrangementer. 

All informasjon av denne type behandles med diskresjon av Kairos Workshops.

Kairos Workshops, eller tredjeparts turoperatør vi benytter oss av, forbeholder seg også retten til å gjøre endringer i den publiserte reiseruten dersom vi mener dette er nødvendig for komfort, bekvemmelighet eller sikkerhet.

REISEDOKUMENTER

Du har selv ansvaret for dine reisedokumenter. Ved utenlands arrangementer må du sjekke hva som kreves av visum og/eller andre reisepapirer. 

Ved arrangementer utenlands: Sørg for at ditt pass er gjeldende for de neste 6 måneder etter reisens slutt. Det anbefales også å ha flere blanke sider i passet. Dette fordi enkelte land krever dette.

AKSEPT AV LOVER & REGLER

Ved påmelding på Kairos Workshops arrangementer bekrefter du at du vil følge gjeldende lands lovverk + forskrifter og regler for steder vi besøker. Brudd på dette som fører til  forstyrrelse av sikkerthet og trivsel for deg selv, andre deltakere, instruktører og andre samarbeidspartnere – kan føre til at Kairos Workshops avslutter din deltakelse, uten refusjon av noe slag.

ANSVARSBEGRENSING

Kairos Workshops ansvar, om noe, for personskader og/eller skader som følge av eller er koblet til Kairos Workshops arrangement er begrenset til avgiften du har betalt til oss for det aktuelle arrangementet. 

Kairos Workshops og våre samarbeidspartnere på ethvert arrangement kan ikke holdes ansvarlig for skade på eller tap av eiendom, peronskade eller død. Deltagelse på Kairos Workshops arrangementer innebærer at du frafaller ethvert krav i forbindelse med hendelser som er utenfor Kairos Workshops kontroll, som for eksempel, men ikke begrenset til: transportforsinkelser, kanselleringer, forstyrrelser, handlinger eller utelatelse av handlinger, pålegg fra myndigheter, streik, brann, opprør, flom, krig, terrorisme, sykdom, karantene, epidemier, tyveri, naturkatastrofer, force majeure, omstendigheter av enhver art som hindrer fullføring av avtale. 

Kairos Workshops kan heller ikke holdes ansvarlig for utlegg som for eksempel, men ikke begrenset til: depositumstap i forbindelse med reise- og overnattingsleverandørers avbestillingsgebyrer eller endringsgebyrer for billetter og bestillinger som ikke er refunderbare. 

Deltaker er selv ansvarlig for å organisere sin egen transport til og fra møtepunktet som er beskrevet under arrangementets informasjon. Deltaker skal ikke bestille reise/overnatting før Kairos Workshops har gitt klarsignal til dette. Ved for sen ankomst er det deltakers ansvar å bære eventuelle ekstra utgifter og komme til stedet vi på det tidspunkt måtte ha beveget oss til. Bagasje   er til enhver tid deltakers personlige ansvar. 

Spesielle vilkår og betingelser kan gjelde for enkelte arrangementer. Dette vil deltakere i tilfelle bli informert om. Betaling av første delbetaling / faktura fra Kairos Workshops gjelder som samtykke til våre betingelser. Kairos Workshops kan endre vilkårene når vi vurderer det som nødvendig. Det er ditt ansvar som deltaker å gjennomgå dem før påmelding.

Personvernpreferanser
Når du besøker nettstedet vårt, kan det lagre informasjon gjennom nettleseren din fra bestemte tjenester, vanligvis i form av informasjonskapsler. Her kan du endre personverninnstillingene dine. Vær oppmerksom på at blokkering av noen typer informasjonskapsler kan påvirke opplevelsen din på nettstedet vårt og tjenestene vi tilbyr.